Voor ouders

Een keuze maken voor een kinderopvang in welke vorm dan ook is best moeilijk, want goed is niet goed genoeg het gaat tenslotte om het meest waardevolle in jullie leven waar je een beslissing voor gaat nemen. Heel graag willen wij jullie inzicht geven in waar wij voor staan, wat vinden wij nu belangrijk bij Tante Keet? en hoe kunnen jullie dit terugzien? We zijn een kleinschalig kinderdagverblijf wat de mogelijkheid geeft om veel te ondernemen zoals uitjes naar de speeltuin, het bos, gezamenlijk boodschappen doen tot bloemetjes plukken in de pluktuin. We hechten veel waarden aan vaste gezichten op de groep en werken met een klein en vertrouwd team wat van essentieele waarde is voor de hechting en het gevoel van veiligheid.

Respect en Veiligheid staan bij Tante Keet centraal, elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en wij hebben het voorecht dit te mogen begeleiden en de plicht om hierop toe te zien. Om een kind goed te begeleiden verdiepen wij ons in het kind en in hoe het kind de wereld om zich heen ervaart, deze beleving is voor elk kind anders. Kinderen hebben een sociale omgeving nodig om te groeien, kinderen leren veel van elkaar zoals omgaan met emoties, de ontwikkeling van waarden en normen, ontwikkeling van het zelfbeeld en empathisch vermogen. Wij als pedagogisch medewerkers hebben hier een belangrijk aandeel in, we zijn goed op de hoogte van de verschillende ontwikkelingsgebieden waarin kinderen zich bevinden en spelen hierop in door voldoende mogelijkheden te creeeren. Wij willen kinderen laten leren door te laten ervaren en zoveel mogelijk kennis op laten doen.

Ze krijgen bij ons de ruimte en vrijheid om ieder hun eigen talenten te ontwikkelen en vorm te geven. Wij kunnen nooit een thuissituatie vervangen maar willen wel zoveel mogelijk proberen een thuis gevoel te geven.

Tante Keet vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en genoeg ruimte krijgen om tot spel te komen.

Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en leidsters over de kinderen vinden wij erg belangrijk. Om een

goede relatie op te kunnen bouwen is een goed contact heel belangrijk daarom besteden wij hier veel aandacht aan.

We nemen graag de tijd om naar elkaar te luisteren en om elkaar te informeren.

Wij werken samen met u als ouder(s), verzorgers om een fijne en veilige plek te creeren waarin u kind zichzelf mag zijn en later terug mag kijken op een waardevolle tijd bij Tante Keet!

Wees welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen bij ons en proef de sfeer en de energie maar bovenal maak een juiste keuze en luister naar u intuitie.

Heel graag tot ziens,

Team Tante Keet