Pedagogisch beleidsplan

Wij willen de ouders/verzorgers en andere belangstellende inzicht geven over wat onze visie op kinderen en opvoeden is.
Tevens willlen wij u als ouder/ verzorger inzicht geven over onze werkwijze en waarden en normen die wij hanteren.

Voor de leesbaarheid schrijven wij “ouders” waar ouders/verzorgers hoort te staan en “hij” daar waar hij/zij hoort te staan.

Heeft u op- en/of aanmerkingen? Wij horen het graag van u en staat open voor suggesties.