Klachten en Geschillencommissie

Interne klachtenregeling

Kinderopvang Tante Keet streeft naar het bieden van kinderopvang van goede kwaliteit. Klachten kunnen altijd gemeld worden bij Tante keet door met ons in gesprek te gaan, wij zullen altijd ons best doen om samen met u de klacht op te lossen. Toch kan het voorkomen dat er ouder(s)/verzorger(s) opmerkingen en/of aanmerkingen hebben ten aanzien van de door Tante keet geboden kinderopvang. Tante keet heeft een opmerkingen/klachtenformulier ontwikkeld en hoopt hierdoor een klacht in een vroeg stadium te ontvangen. Ouders krijgen ten alle tijde een reactie. Door het gebruik van de interne klachtenregeling hopen wij te voorkomen dat een informele klacht overgaat in een formele klacht.

Externe klachtencommissie

Kinderopvang Tante Keet is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit is een onafhankelijk organisatie die kan worden ingeschakeld door ouders als zij een klacht hebben. Wanneer een klacht intern niet naar tevredenheid kan worden opgelost kan de ouder de externe klachtencommissie inschakelen. Voor informatie: www.degeschillencommissie.nl