Inspectierapport GGD

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een aangekondigd onderzoek na registratie.
Dit onderzoek betreft een onderzoek na registratie en heeft binnen drie kalendermaanden na registratie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op dit kindercentrum van toepassing zijn onderzocht. Er is vooral aandacht besteed aan de praktijk, gezien deze voorwaarden tijdens het onderzoek voor registratie nog niet getoetst konden worden.